Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2020 10:32 Informacja - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
05.02.2020 11:09 Załącznik nr 10 do Regulaminu ZFŚS w Żłobku Miejskim w Mysłowicach - Wysokość dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej
05.02.2020 11:08 Załącznik nr 9 do Regulaminu ZFŚS w Żłobku Miejskim w Mysłowicach - Wysokość dofinansowania do opieki nad dziećmi
05.02.2020 11:07 Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Żłobku Miejskim w Mysłowicach - Wysokość dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego dzieci
05.02.2020 11:06 Załącznik nr 7 do Regulaminu ZFŚS w Żłobku Miejskim w Mysłowicach - Wysokość dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego i wypoczynku urlopowego we własnym zakresie oraz różnych form pobytów leczniczych
05.02.2020 11:04 Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS w Żłobku Miejskim w Mysłowicach - Wysokość zapomogi socjalnej w okresowej trudnej sytuacji życiowej
05.02.2020 11:00 Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Mysłowicach z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Żłobku Miejskim w Mysłowicach
14.03.2019 10:39 Preliminarz przychodów i wydatków ZFSŚ w 2019 r. w Żłobku Miejskim w Mysłowicach
21.12.2018 10:35 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŻŁOBKU MIEJSKIM W MYSŁOWICACH
21.12.2018 10:34 Zarządzenie Dyrektora Żłobka Miejskiego w Mysłowicach z dnia 17 grudnia 2018 r

1 2 3 4 5 następna