Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2020 14:51 UCHWAŁA NR XXVII/374/20 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Miasto Mysłowice albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Miasto Mysłowice
17.06.2020 13:23 UCHWAŁA NR XXIV/336/20 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach
21.08.2019 10:28 Obwieszczenie Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach
31.05.2019 11:34 Regulamin monitoringu
06.03.2019 11:54 Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego w Mysłowicach
02.07.2018 11:14 Uchwała nr LII/799/18 Rady Miasta Mysłowice z dn. 21.06.2018 w sprawie zmiany Uchwały nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dn. 28.04.2011 w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach
07.06.2018 14:49 UCHWAŁA NR XLVIII/761/18 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/730/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach
07.06.2018 14:47 UCHWAŁA NR XLVI/730/18 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach
01.08.2016 13:33 Uchwała NR XXIII/364/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30.06.2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28.04.2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach
01.08.2016 13:27 Uchwała NR XXIII/366/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30.06.2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIII/812/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27.06.2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mysłowicach

1 2 następna